Forretningsmodell; Business Model Canvas

Hva er en forretningsmodell? Det er finnes ulike måter å definere hva en forretningsmodell er. Weill og Vitale (2001) forklarer forretningsmodeller som: “Beskrivelser av roller og relasjoner mellom selskapets kunder og konsumenter, allierte og leverandører. Mens i boken Business Model Generation definerer Osterwalder og Pigneur (2010) en forretningsmodell slik: En forretningsmodell beskriver den logiske begrunnelsen…