Bli en bedre googler – Google Power Search enkelt forklart

Hva er Google Power Search? Arne Krokan har anbefalt oss å ta et kurs i Google Power Search for å lære mer om hvordan Googles søkemotorer fungerer. Google Power Search er et gratis nettkurs som skal hjelpe deg å bli en bedre søker. Vi får tusenvis (om ikke millioner) av resultater når vi gjør et…

Forretningsmodell; Business Model Canvas

Hva er en forretningsmodell? Det er finnes ulike måter å definere hva en forretningsmodell er. Weill og Vitale (2001) forklarer forretningsmodeller som: “Beskrivelser av roller og relasjoner mellom selskapets kunder og konsumenter, allierte og leverandører. Mens i boken Business Model Generation definerer Osterwalder og Pigneur (2010) en forretningsmodell slik: En forretningsmodell beskriver den logiske begrunnelsen…

AIRBNB – tilgang fremfor eierskap

Delingsøkonomi kort forklart  Alle har vel lånt en bok fra et bibliotek før. Da har du også vært borti konseptet deling. Et bibliotek er et eksempel på en “tradisjonell” institusjon for deling, hvor man som privatperson velger å leie bøker fremfor å kjøpe og eie bøkene selv. Internett og tilknyttede teknologier har resultert til at det har…

Kan kunstig intelligens bety slutten på menneskeheten?

Det mener hvertfall fysikeren Stephen Hawking, med mindre samfunnet finner en måte å kontrolle utviklingen av kunstig intelligens på . Kort forklart er kunstig intelligens, eller AI (artificial intelligence), datamaskin eller roboter som gjennomfører oppgaver som krever menneskelig intelligens. Vi er nå inne i “den andre maskinalderen” som innebærer automatisering av en rekke kognitive oppgaver…