Det mener hvertfall fysikeren Stephen Hawking, med mindre samfunnet finner en måte å kontrolle utviklingen av kunstig intelligens på . Kort forklart er kunstig intelligens, eller AI (artificial intelligence), datamaskin eller roboter som gjennomfører oppgaver som krever menneskelig intelligens. Vi er nå inne i “den andre maskinalderen” som innebærer automatisering av en rekke kognitive oppgaver og som gjør mennesker og software-drevne maskiner til substitutter.  

AI VS Menneske

 
Et eksempel på kognitiv teknologi er maskinlæring. Maskinlæring er den prosessen der datasystemer kan lære av sine tidligere erfaringer/opplevelser, tilegne seg nye ferdigheter og ny kunnskap uten å være eksplisitt programmert for dette. Dette gjør datasystemet gjennom å selv bearbeide nye data/ny informasjon uten menneskelig intervensjon. Dataforskeren Tom Mitchell definerer maskinlæring slik; hvis et dataprogram kan forbedre seg utifra tidligere erfaringer, kan man si at den har lært. 
Foto: Pexels.com

Man kan lære maskinene å gjenkjenne bilder, lyder og tekst ved å bruke et data sett til å mate et program som har evnen til å lære fra det datasettet. Problemet med å mate programmet med et data sett er at maskinen ikke vil forstå noe annet enn det den er lært eller matet med. Dette er fordi maskinlæring er så spesifikk. Alpha Go som kan spille Go bedre enn en menneskelig spiller er et eksempel på et slikt program/maskin. Alpha Go er trent og lært opp, og det har spist millioner av spill mot seg selv for å lære. Go spilles på et 19X19 brett. Dersom Alpha Go skulle spilt på et 20×20 brett, ville hele systemet failet nettopp fordi det ikke vil gjenkjenne mønsteret i spillet. Maskinen har verken kreativitet, strategi eller en abstrakt tenkemåte, i forhold til hva en menneskelig ekspert spiller ha

Foto: Pexels.com

Hvordan vil fremtiden se ut? 

Maskinlæring er en del av AI. I motsetning til maskinlæring, snakker AI om ideen om kreativitet til abstrakt tenking, og det at man kan analysere ting i kontekst. Målet med AI er å skape en maskin som kan etterligne menneskelig sinn og oppførsel. Det er ingen tvil om at fremtiden er AI, Tingenes internett og 5G. AI har potensialet til å endre vår menneskehet. Noen mener AI vil ta over jobbene våre i fremtiden og at det vil føre til mindre kontakt mellom mennesker. Andre mener at AI vil føre til flere jobbmuligheter. For eksempel vil det være større behov for trenere som trener opp disse maskinene og det  trengs mennesker til å overvåke maskinene. AI vil endre måten vi samhandler og jobber på, på godt og vondt.

/ Derya Andy

Kilder:

[1] https://www.dagbladet.no/nyheter/stephen-hawking-om-kunstig-intelligens-frykter-den-verste-hendelsen-i-var-sivilisasjons-historie/68860870

[2] https://www.visolit.no/artikler/infographic-kunstig-intelligens-hvordan-ser-fremtiden-ut

2 thoughts on “Kan kunstig intelligens bety slutten på menneskeheten?”

  1. Hei!
    fint innlegg om kunstig intelligens. Pass på at du bruker riktig gramatisk “endelse” på overskriften din. Nå har du stilt spørsmål etter noe som egentlig er et utsagn eller utrop, dersom du ønsker å beholde spørsmålet ville jeg nok endret til “Kan kunstig intelligens bety slutten på menneskeheten?”, hvis ikke kan du også beholde sånn du har det nå dersom du fjerner spørsmålstegnet 🙂

    Husk at du også må kildehenvise i blogginnlegget, dette kan du enkelt gjøre med hyperkoblinger. Vil også anbefale deg å dele opp teksten din med underoverskrifter, dette gjør det lettere (og mer spennende) å lese både for leserne, men også for Google Crawleren. Veldig fint at du bruker bilder underveis i teksten, men husk å henvise også til disse, og helst bruk bilder uten opphavsrett (unsplash.com og pexels.com har dette).

    Beate

    1. Hei! Takk, og takk for tips/anbefaling. Har gjort noen endringer nå. Jeg bruker bare bilder uten opphavsrett, men skal legge til kilder der og, samt kilder til tekst 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *