Kan kunstig intelligens bety slutten på menneskeheten?

Det mener hvertfall fysikeren Stephen Hawking, med mindre samfunnet finner en måte å kontrolle utviklingen av kunstig intelligens på . Kort forklart er kunstig intelligens, eller AI (artificial intelligence), datamaskin eller roboter som gjennomfører oppgaver som krever menneskelig intelligens. Vi er nå inne i “den andre maskinalderen” som innebærer automatisering av en rekke kognitive oppgaver…