Digital markedsføring

av Derya Andy

Siste innlegg


Hvordan jobber jeg digitalt?

Blogg som digital læringsarbeid Bloggen er en del av forelesningsplanen og det er en digital studieteknikk jeg benytter meg av for læring. Det er uten…
Les mer

Forretningsmodell; Business Model Canvas

Hva er en forretningsmodell? Det er finnes ulike måter å definere hva en forretningsmodell er. Weill og Vitale (2001) forklarer forretningsmodeller som: “Beskrivelser av roller…
Les mer

Kontakt meg